Lektorkvalificering på KP

Som adjunkt på Københavns Professionshøjskole indgår du i vores ambitiøse lektorkvalificeringsforløb

Som adjunkt på KP vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, hvor vi sigter efter at give dig den bedste start som underviser og det bedste grundlag for at kvalificere dig til at blive lektor.

KP's lektorkvalificeringsforløb har en varighed på 4 år. Som adjunkt bliver du en del af KP's adjunktnetværk og udover dine kollegaer, får du to vigtige sparringspartnere - din adjunktvejleder og leder. Sammen udarbejder I en adjunktplan for din lektorkvalificering.

Lektorkvalificeringsforløbet er bygget op omkring tre elementer:

 • Lokal forankring
  Denne del af adjunktforløbet er den, der fylder mest - nemlig din dagligdag på uddannelsen. Her underviser du og kan prøve metoder af i praksis og arbejde med peer supervision sammen med dine netværksmakkere.
   
 • Adjunktnetværk 
  Adjunktnetværket er et læringsrum, hvor du kan reflektere, eksperimentere og sparre med dine adjunktkolleger på tværs og inden for egen faggruppe.
   
 • Kurser og workshops
  Lektorkvalificeringen byder også på tværgående, strategisk kompetenceudvikling. Her er der fokus på dine egne kompetencer, organisationsudvikling samt på selve lektoranmodningen. Nogle kurser og workshops er obligatoriske, mens andre kan vælges efter behov koblet til din adjunktplan.

Under lektorkvalificeringsforløbet skal du opsamle viden og erfaring inden for følgende områder på KP:

 • Grunduddannelse (KP's professionsuddannelser)
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning og udvikling

Lektorkvalificeringsforløbet munder ud i din lektoranmodning, som udgør bedømmelsesgrundlaget for, at du kan blive lektor. I anmodningen reflekterer du over læring og erfaringer ift. din undervisning og de opgaver, du har arbejdet med.

Vil du vide mere?

Læs mere om opbygning og indhold for KP's lektorkvalificering.

Læs mere
Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V
info@kp.dk
+45 70 89 09 90

Tilgængelighedserklæring