Maria Peters Ruder

Controller i Regnskab

"Udover at udføre den daglige drift i Regnskab, har jeg også mulighed for – selvfølgelig inden for nogle rammer – selv at forme og skabe mine arbejdsopgaver".

Maria Peters Ruder

Jeg startede et nyt kapitel i min karriere, da jeg blev ansat som controller i Regnskab på KP i marts 2020. Covid-19 tog for alvor fat i Danmark efter blot en uge som ny medarbejder på KP. Vi blev sendt hjem og har arbejdet hjemmefra i ca. 1,5 år. Det har været en stor udfordring som nyansat på denne store arbejdsplads, som KP er. Det har dog fungeret overraskende godt – med hjælp fra gode kollegaer.

Fleksibilitet og frihed under ansvar
Inden jeg startede min rejse i KP, var jeg ansat i revisionsbranchen. Her har jeg tilegnet mig kompetencer, som jeg ikke har haft mulighed for at bruge, i den udstrækning jeg gerne ville - de muligheder har jeg på KP.

Som controller har jeg mange forskellige opgaver, og der er aldrig to dage, der er ens. Udover at udføre den daglige drift i Regnskab, har jeg også mulighed for – selvfølgelig inden for nogle rammer – selv at forme og skabe mine arbejdsopgaver. Jeg har stor interesse for at optimere regnskabsmæssige processer og skabe effektive kontrolarbejdsgange, og når jeg ser udviklingsmuligheder i opgaver, får jeg lov at følge dem i mål.

Team spirit med højt humør
Jeg har nogle dygtige kollegaer, og vi bidrager hver især med viden og kompetencer som gør, at vi komplementerer hinanden på den bedst mulige måde. Vi er gode til at spare fagligt på tværs, og så har vi det godt sammen socialt. For eksempel afholder Regnskab årligt et arrangement, som anerkendelse af teamets indsats i forbindelse med årsafslutningen. Vi har en uformel tone i dagligdagen og på trods af travle perioder, er vi gode til at holde humøret højt – hvilket betyder meget i min hverdag.  

En stor del af arbejdet i Økonomi strækker sig også udover de interne arbejdsopgaver. Vi har en stor videndeling og samarbejder på tværs af KP’s øvrige afdelinger og uddannelser.

Fælles om fremragende undervisning – og fællesskabet!
For mig er det vigtigt, at jeg kan se, jeg er med til at gøre en forskel. Jeg synes, det er en stor motivation at være ansat på KP, hvor vi som uddannelsesinstitution brænder for at være "Fælles om fremragende undervisning". Selvom jeg ikke er underviser, så mener jeg, at det økonomiske fundament i organisationen er med til at sikre, at KP har de fornødne muligheder for at opfylde visionen.

Helt generelt synes jeg, vi på KP har et godt fællesskab - vi ønsker at hjælpe hinanden og vores studerende.

Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V
info@kp.dk
+45 70 89 09 90

Tilgængelighedserklæring